CIONET Tribes & Spotify

Miło mi było w lutym 2022 dołączyć do spotkania społeczności CIONET Tribes Polska i zaprezentować firmę Spotify oraz nasz ówczesny sposób pracy.

Było to spotkanie wewnętrzne ale można zerknąć na podsumowanie na LinkedIn oraz artykuł.